Sunday, May 14, 2006

görkem'cikletimbir öte'kim. herşey'im.